Kaminad salvestavaks

Tänu uute soojustsalvestavate materjalide tulemisega meie turule, on osutunud populaarseks ja otstarbekaks olemasolevate  nn.klassikaliste kipskorpusega õhkküttekaminate ümberehitamine salvestavateks.

Üldjuhul on eelnevatel kümnenditel ehitatud õhküttekaminate  kaminasüdamiku ümbrus laotud kividest ning ülakorpus toestatud metallkarkassiga, mida väljast katab kipsplaat ning seestpoolt kuumakindel kivivill. Kuuma õhku juhitakse ruumi läbi kipskorpuses paiknevate õhurestide. Selline ehitusviis tagab küll soojuse kandumise ruumi konvektsiooni teel, kuid jätab kiirgusliku soojusülekande osa marginaalselt väikeseks. Lisaks  puudub taoliselt ehitatud kaminatel peaaegu täielikult soojustsalvestav mass.

Kamina ümberehitamisel demonteeritakse  kipsiga viimistletud ülaosa, kaminasüdamiku peale paigaldatakse  keraamilised või malmist soojustsalvestavad lõõrielemendid ja vahesiiber. Korpus ehitatakse spetsiaalsetest soojustsalvestavatest plaatidest , moodulitest või tellistest ning peale klaaskiudvõrguga  armeerimist lõppviimistletakse vastavalt kliendi soovidele.Vajadusel kiirema soojusvahetuse tagamiseks paigaldatakse kamina väliskorpusesse suletavad ja avatavad õhurestid.

Taolisel viisil ümberehitatud kamina välispind soojeneb kütmisel vastupidiselt kipsist korpusega kaminale,  eraldades ruumi ka kiirguslikku soojust, mis on inimkehale kõige mugavam tajuda. Lisaks salvestavad lõõrielemendid ja  väliskorpus endasse soojusenergiat, mis loovutatakse ruumidessse pikema ajaperioodi  jooksul. Tänu lõõristikuelementidele on korstnasse väljuvate suitsugaaside temperatuur madalam ning kamina kasutegur ja efektiivsus tõuseb.