Eksperthinnang

Teenus on suunatud ehitiste omanikele, ehitusettevõtetele, kindlustusfirmadele, kinnisvarahindajatele, kohalike omavalitsuste ehitusspetsialistidele, elamuhaldusfirmadele, korteriühistutele.

Hakatuseks tehke endale selgeks millist laadi hinnangut vajate :

1. Hinnang küttesüsteemile kasutusloa saamiseks.

Reeglina küsib seda Päästeamet või kohalik omavalitsus. Kõige levinum on situatsioon, kus tegemist on olemasoleva küttesüsteemiga , mille dokumentatsioon on ebapiisav või puudub üldse ning küttesüsteemi tehniliste lahenduste osas on kahtlusi, et need ei vasta nõuetele. Eksperthinnangu käigus selgitatakse välja küttesüsteemi olukord – kas küttesüsteem tervikuna on kasutuskõlbulik või ei. Juhul kui esineb puuduseid, näidatakse ära millised meetmed aitavad neid kõrvaldada. Meie hinnangu koostaja aitab vajadusel leida küttesüsteemi osade vastavusdeklaratsioone, koostada kasutus- ja hooldusjuhendeid, teostusjooniseid.

2. Hinnang küttesüsteemile amortisatsiooniastme määramiseks.

Selliseid hinnaguid tellitakse suuremate remontide eel, kui on vaja otsustada kas ka küttesüsteem vajab muu kinnisaja osade kõrval renoveerimist. Samuti tellivad seda korteriühistud ja elamuhaldusfirmad  ühiskasutuses olevate küttesüsteemi osade seisukorra hindamiseks. Kohalikud omavalitsused nende käsutuses olevate sotsiaalpindade tarbeks. Kinnisvarabürood ning eraisikud erinevate hindamis- ja müügitehingute puhul.

3. Hinnang küttesüsteemile kohtuvaidluse tarbeks.

Enamus juhtudel aitab selline hinnang lahendada kahe osapoole vahel tekkinud vaidlusi. Näiteks: tellija pole rahul talle ehitatud küttesüsteemi või selle osaga; tegu on ostetud kinnisasjaga, mille küttesüsteemil on ilmnenud väidetavalt varjatud puudusi.

4. Hinnang küttesüsteemile kindlustusjuhtumi tarbeks.

Kõige levinumad on juhtumid, kus eksperthinnangut vajatakse küttesüsteemi taastamis- või jääkväärtuse hindamiseks. Samuti võib tellida hinnangu küttesüsteemi õnnetuseelse seisukorra ja kulumisastme määramiseks.

Küttesüsteemi ekspertiis sisaldab reeglina:

  1. Küttesüsteemi ehitus-, paigaldus- ja kasutusdokumentatsiooni ning hooldusdokumentatsiooni kontrolli
  2. Kogu küttesüsteemi erinevate osade tehnilist kontrolli.
  3. Küttesüsteemi puhastatavuse ja hooldatavuse  kontrolli
  4. Küttesüsteemi läbiviikude mõõdistamist ja jooniste koostamist
  5. Teatud juhtudel vajadust teostada kontrollkütmist
  6. Teatud juhtudel vajadust avada konstruktsioone kontrollimise eesmärgil.
  7. Eksperthinnangu koostamist

Eksperthinnangu läbiviimine ja maksumus:

Eksperthinnangu maksumus on ühikupõhine.

Ühikuks on ahi, pliit soemüüriga, kamin, korsten jne. Ühiku hinnaks 400€

Näidis: Teil on vaja tellida eksperthinnang ühele pliidile soemüüriga, ühele kaminale ja ühele korstnale. Sellise hinnangu maksumuseks kujuneb 1200€.

Hinna sobivusel lepitakse kliendiga kokku objektil paikvaatluse läbiviimise aeg. Teostatakse vaatlus, mõõdistamine ning muud vajalikud toimingud. Paikvaatluse teostamise järel makstakse 50% eksperthinnangu maksumusest. Paikvaatluse järgselt koostame teatise ka vajaminevatest vaegtöödest puuduste kõrvaldamiseks  (juhul kui neid on) ning tehnilistest soovitustest tööde teostamiseks.

30 tööpäeva jooksul peale paikvaatluse läbiviimist ja vaegtööde teostamist koostame eksperthinnangu.

Eksperthinnangu väljastamisel makstakse lõplik 50% eksperthinnangu maksumusest.

Lisaülevaatuse tasu on 120€.

Kõik hilisemad konsultatsioonid/esindamised lepitakse kokku eraldi.

NB! Eksperthinnangud, mille alusel soovitakse esitada vaiet, nende hind lepitakse kokku individuaalselt ning erineb hinnakirjast.

KIRJUTA MEILE

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade